Restaurant

Mer informasjon kommer

Alle menyar i Apoteket må forhåndsbestillast, og det er ein forutsetning at alle velger same meny.                                       Vi tar hensyn til allergiar.