Personverkerklæring for Jærkokken.

Erklæringen gir informasjon om hvordan Jærkokken samler inn og bruker personopplysninger.

Jærkokken, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger. Er oppfølgingen delegert skal dette fremkomme under det enkelte punkt. Delegering gjelder kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Behandling av personopplysninger:

Alle personopplysninger du gir oss, blir forsvarlig behandlet i henhold til norsk lov. Vi har utarbeidet interne rutiner for behandling og lagring av personopplysninger, som ivaretar krav til informasjonssikkerhet og internkontroll. Personopplysninger blir lagret så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne behandle saken din eller utføre den aktuelle tjenesten opplysningene er samlet inn for.

Behandlingsgrunnlag:

Behandling av persondata er tillatt når den registrerte har gitt sitt samtykke og eller behandling er nødvendig på grunn av kontakt, juridiske pålegg, beskyttelse av den registrerte eller andre.

Samtykke:

Behandling av personopplysninger kan skje på grunnlag av samtykke. Samtykke skal være informert, frivilling og skal kunne dokumenteres. Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke. Vi vi da ikke lenger kunne behandle opplysningene, og dette vil i noen tilfeller kunne føre til at vi vil være forhindret fra å levere en tjeneste til deg, eller å oppfylle vår del av en kontrakt. Dersom den registrette er under 13 år skal samtykke gis fra den som har foreldreansvaret for barnet.

Sletting av personopplysninger og retten til å bli glemt:

Når det ikke lenger finnes noen grunn for at Jærkokken skal oppbevare personopplysninger om deg, skal dataene slettes. Dette inkluderer tilfeller hvor du trekker tilbake samtykke for behandling og lagring av opplysningene.

Rett til innsyn og overføring av personopplysninger:

Du kan be om innsyn i de personopplysningene vi har lagret om deg, og du kan be om at vi endrer ukorrekte eller ufullstendige personopplysninger.

Informasjonskapsler på hjemmesiden:

Det er ZeehDesign som leverer publiseringsverktøyet WordPress til våre hjemmeside og som står for teknisk utvikling, drift og vedlikehold. Nettsiden enytter seg av følgende informasjonskapsler på vår hjemmeside:

Google Analytics

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. («Google»). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett. 

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har. 

Jarkokken.no bruker Google Analytics for å analysere bruken av nettsider. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv. 

Informasjonskapsler

  • __utma – Google Analytics
  • __utmb – Google Analytics
  • __utmc – Google Analytics
  • __utmt – Google Analytics
  • __utmz – Google Analytics
  • PHPSESSID – trengs for å lagre produkter i handlekurven
  • wpsc_customer_cookie_ – trengs for å avslutte handel i nettbutikken

 

Du kan velge å avvise lagring og bruk av cookies. Se mer om dette på nettvett.no.Sjekk evt. loggføring når noen går inn på hjemmesiden, må evt. legge inn info om det.

Hvilke opplysninger er det vi behandler:

Jobbsøknader:

Ved å sende søknad samtykker søkeren til behandling av personopplysninger for den aktuelle stillingen. Søknadspapirer oppbevares inntil rekrutteringsprosessen er avsluttet.

Opplysninger om ansatte:

Vi behandler personopplysninger om ansatte for å oppfylle ansettelsesavtalen med den enkelte og utøve oppdrag pålagt av offentlig myndighet og oppfylle rettslige forpliktelser knyttet til arbeidsforholdet. Det registres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, skattetrekk etc. Det er egne personalmapper som oppbevares i vårt arkiv. Tilgangen til personalmappen er begrenset til tjenstlig behov.

Lønnsføring håndteres av eksternt regnskapskontor Dataplan Regnskap AS, som også er ansvarlig for overføring til bank og offentlige instanser.

SMS- og/eller varsling på e-post:

Vi lagrer opplysninger om navn og telefonnummer for å kunne valse om tilbud og aktiviteter hos Jærkokken.

Du kan abonnere, og melde deg av, varsel via våre hjemmesider.

Kunde- og leverandøropplysninger:

Vi lagrer opplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-postadresser, kontaktperson og andre kunde- og leverandøropplysninger som er nødvendige for gjennomføring av kontrakt om kjøp og salg av varer og/eller tjenester. Behandlingsgrunnlaget er basert på inngår kontrakt om kjøp eller salg av vare eller tjeneste.


Har du spørsmål om Jærkokkens retningslinjer for personvern så ta kontakt på heigrov@online.no